top of page
'דַּבֵּר אֶל הַשִּׁיר' – אבינועם ברתנא, אתר 'חדרים' – צילום: יאיר בן־חיים

דַּבֵּר אֶל הַשִּׁיר

מיזם שירה בעריכת:  יאיר בן־חיים

**********************************
משוררים  ישראלים  קוראים שירה
 ברחבי העיר תל אביב-יפו
**********************************
מיזם שירה בחסות אתר:

"חדרים-פרוזה ושירה עברית חופשית"

צילום ועריכה: יאיר בן־חיים

© כל הזכויות שמורות

שם המשורר: אבינועם ברתנא שם השיר: 'העכברים שלך'

דבר אל השיר – אבינועם ברתנא, אתר חדרים – צילום: יאיר בן־חיים

אבינועם ברתנא, סופרמשורר.

חזרה לעמוד התוכן של מדור: 'דבר אל השיר'

פורסם בתאריך 13/06/2020

לוגו כתב-העת המסדרון - עמוד רכישה
bottom of page