top of page
הזמנה לערב השקת שיר בכותרת  | אתר חדרים
שיר בכותרת אנתולוגיית שירים  | אתר חדרים

שיר בכותרת - בגלריה

שִׁיר בְּכוֹתֶרֶת - אנתולוגיית שירים   

 רישום ותיעוד הספר בספריה הלאומית לחצו כאן

 שמונה-עשר הכותבים שפרי-עטם מרכיב את שִׁיר בְּכוֹתֶרֶת, באים מרקעים וממקצועות חופשיים שונים ומגוונים. המפגש הווירטואלי באתר מתקיים על בסיס קבוע, לעיתים יומי. במהלך השנים, במסגרת המדור שיר בכותרת, בחרתי לשבץ שיר של אחד המשתתפים בעמוד הראשי של האתר. מכאן נולד הרעיון לתיעוד האנתולוגיה.


שִׁיר בְּכוֹתֶרֶת, אנתולוגיית השירים ראשונה שנוצרה ברשת האינטרנט, מסמלת עליית מדרגה בחשיפה של יוצרים אלמוניים מחוננים לקהל הרחב.

משתתפים ויצירות - שִׁיר בְּכוֹתֶרֶת
השירים של - נירה ירון
השירים של - י. פופסקי
השירים של - יול בהט
השירים של - מרק בריל
השירים של - יצחק רייויט
השירים של - שימי הוד
השירים של - דבי ז"ל
השירים של - ליריקה
השירים של - חגי קמרט

השירים של - אמיר ברזל
השירים של - אביה יוריס
השירים של - אסנת אלון
השירים של - יהודה וינר
השירים של - שיר יובל
השירים של - משה לסקי
השירים של - לאה גוילי
השירים של - כרמלה לוי חייט
השירים של - בתיה ברק
bottom of page