top of page

דַּבֵּר אֶל הַשִּׁיר

מיזם שירה בעריכת:  יאיר בן־חיים

**********************************
משוררים  ישראלים  קוראים שירה
 ברחבי העיר תל אביב-יפו
**********************************
מיזם שירה בחסות אתר:

"חדרים-פרוזה ושירה עברית חופשית"

צילום ועריכה: יאיר בן־חיים

© כל הזכויות שמורות

    שם השיר: כחול ביום לבן שם המשוררת: זיוה וילהמינה סוסק

זיוה וילהלמינה סוסק,  סופרת ומשוררת תושבת העיר תל-אביב

חזרה לעמוד התוכן של מדור "דבר אל השיר"

פורסם בתאריך: 27/03/2016

המפגש הראשון עם הספר שלך מתחיל כאן ועכשיו..jpg
bottom of page