top of page

'המאה החצויה'ממורדניזם לפוסט-מודרניזם

השקת הספר השלישי בטירלוגיה 'המאה החצויה' של פרופסור הלל ברזל

מאת: יאיר בן־חיים

 

ערב השקת הספר

השלישי בטירלוגיה

 'המאה החצויה'

של פרופסור

הלל ברזל שנועד

לבחון את המעבר

ממודדרניזם לפוסט-מודרניזם 

ורוח התקופה במאה העשרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערב נערך בבית הסופר ביום כ"ו סיוון, תשע"ג; 4 ביוני, 2013 את הערב הנחה דוקטור ידידיה יצחקי שנשא דברי פתיחה לדיון המרתק שהיה בהמשך. מתוך דבריו: "מלחמת העולם השנייה עשתה חתך עמוק בהיסטוריה מכל בחינה אפשרית וזה כולל גם את היצירה הספרותית. הספרות שקדמה למלחמת העולם היתה גדולה במידה ניכרת מהספרות שנכתבה אחרי מלחמת העולם, יחד עם זאת אחרי המלחמה קמה ספרות לא פחות ובהרבה מקרים שעולם על השיאים של הספרות של מלחמת העולם."

 

דוקטור ארנה גולן מכתירה את פרופסור הלל ברזל כצליין ספרותי, הסופר - אברם קנטור  נושא דברים אף הוא בשיח על נתיבי הצליינות, בהמשך פרופסור הלל ברזל בשיח על הנושא נתיבי הצליינות ממורדניזם לפוסט-מודרניזם. עוד  נשאו דברים פרופסור עוזי שביט העורך הראשי של הוצאת הקיבוץ המאוחד והמשורר איתמר יעוז-קסט שגם קרא את שירו ' בתחנת הישנה של עיר הולדתי'. בלק האחרון של הערב הרצתה ד"ר רות דורות  מאוניברסיטת אריאל בנושא 'האני והאחר - רמברנדט מצייר יהודים'. (מומלץ ביותר).

פורסם בתאריך: 10/06/2013  אתם מוזמנים להגיב כאן למטה.

bottom of page