top of page

הענקת אות - קסת הזהב

אות קסת מוענק לנירה תובל

אות קסת מוענק לנירה תובל

אות קסת הזהב מוענק לראובן שבת

אות קסת הזהב מוענק לראובן שבת

אות קסת הזהב מוענק לד"ר אביב עקרוני

אות קסת הזהב מוענק לד"ר אביב עקרוני

אות קסת הזהב מוענק לעמי וחיים עדיני

אות קסת הזהב מוענק לעמי וחיים עדיני

עורכי הדין האחים עמי וחיים עדיני מסייעים לאגודת הסופרים העברים בפעולה מתמדת למען האגודה בייצוג האגודה כלפי רשויות השלטון, בסיוע למימוש מיזם "משכן הספרות העברית", ובעצה מתמדת לוועד המנהל להוביל את מיזם "משכן הספרות העברית".

אות קסת הזהב מוענק לפרופ'

אות קסת הזהב מוענק לפרופ'

אות קסת הזהב מוענק לפרופ'אביבית קאפח לוי ולד"ר מירי דבי-קריצלר ד"ראביבית לוי קפאח: זוכה בתעודת קסת הזהב על תרומתה לתרבות העברית: אביבית לוי קפאח יזמה (יחד עם ד"ר מירי דבי קריצלר) את הבימה השנתית "מילה שלי" בהיכל התרבות של נתניה להפצת הפנים השונות של השפה העברית.

אות קסת הזהב מוענק ליהודית מליק-שירן

אות קסת הזהב מוענק ליהודית מליק-שירן

אות קסת הזהב מוענק לוילהלמינה זיוה ב

אות קסת הזהב מוענק לוילהלמינה זיוה ב

אות קסת הזהב מוענק לריקה ברקוביץ

אות קסת הזהב מוענק לריקה ברקוביץ

אות קסת הזהב מוענק לנפתלי בלבן

אות קסת הזהב מוענק לנפתלי בלבן

אות קסת הזהב מוענק לרחל אשרוב

אות קסת הזהב מוענק לרחל אשרוב

קהל המוזמנים

קהל המוזמנים

רני הלרמן - שמעתי את סוסי הלילה

רחל אשרוב:

זוכה בתעודת קסת הזהב על תרומתה לתרבות העברית:

רחל אשרוב שימשה יו"ר סניף חיפה והצפון ויזמה  את הסלון הספרותי בבית אבא חושי בחיפה, יזמה מיזם "שירה לבתי הספר", ערכה את כתב העת "גלים" וזכתה להוקרה על קידום השירה בחיפה. בכך תרמה להפצת הפנים השונות של השפה העברית.

הפעולות הרבות שעשתה והמיזמים שיצרה חוללו גל של התעניינות בשירה העברית.

על כך מוצאת אגודת הסופרים העברים , שהמשוררת רחל אשרוב  ראויה לאות קסת הזהב.

הזוכים באות "קסת הזהב"

לשנת התשע"ה של אגודת הסופרים העברים הם:

כמה מכובד לקבל גושפנקא ודברי הערכה לפעילות הנעשית באהבה ושקיקה מבלי  לצפות לכך, במיוחד  בתחום היצירה. בכל שנה מוענק אות "קסת הזהב"  מטעם אגודת הסופרים העברים, לחברות וחברים שביטאו במעשיהם תרומה מיוחדת לתרבות העברית, לבניין הספרות העברית ולהעשרת הלשון העברית בארץ ישראל וותרומה על פעילותם לקידום מטרות אגודת הסופרים העברים:

 

בטקס רב משתתפים בבית הסופר בתל-אביב חולקו תעודות האות לזוכים. הערב החל בדברי ברכה של הרצל חקק יו"ר אגודת הסופרים למקבלי האות. המשוררת, הסופרת והמו"לית שוש ויג והמשורר והסופר בלפור חקק.הנחו את הערב, והזמינו לבמה  את הזוכים.בין לבין היו קטעי אתנחתא מוזיקלית עם רני הילרמן ששר שני  שירים ואחד "שמעתי את סוסי הלילה"  של המשוררת מלכה נתזון ז"ל. (צפו בסרטון).              

שרה אהרונוביץ קרפנוס:

שרה אהרונוביץ קרפנוס תורמת תרומה ייחודית לאגודת הסופרים העברים בפעולת הדוברות שהיא מקיימת בהתנדבות, בקשר עם התקשורת הישראלית מתוך עניין בנושא ומתוך רצון טוב.

בפעולה מתמדת ובנחישות, מדבררת שרה אהרונוביץ קרפנוס את יוזמות התרבות של האגודה ותורמת בכך לתרבות העברית הנוצרת כאן ,לשמם הטוב של הסופרים. ולהאדרת שמה של האגודה במרחב הציבורי.

על כך מוצאת אותה אגודת הסופרים העברים ראויה לאות קסת הזהב.

נפתלי בלבן- אוברהאנד:

 

המשורר נפתלי בלבן אוברהאנד הוא מן האנשים שאינם מבקשים סמכויות, הם פועלים מתוך דחף פנימי ורצון לשנות את המציאות. בשנים האחרונות הוא מקיים ביוזמתו האישית את ריכוז סניף חיפה של אגודת הסופרים העברים.

עקב פעילותו העניקה לו  אגודת הסופרים העברים את התואר "מזכיר הסניף" כדי לתת גושפנקא רשמית לפעילותו השופעת אירועים ספרותיים. תרומתו לתרבות העברית לא תסולא בפז. האירועים מתקיימים במוסדות שונים ובבתי קפה שונים ברחבי חיפה בהתאם ליוזמתו.

 על כך מוצאת אותו אגודת הסופרים העברים  ראוי לאות קסת הזהב.

אביב עקרוני

 

עורך, משורר ומתרגם, בעבר מ"מ יו"ר האגודה

זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים:

אביב עקרוני הקים לפני עשר שנים לשכת קשר בהתנדבות לחברי אגודת הסופרים העברים, כדי לסייע להם בתהליך ההוצאה לאור של ספריהם.

בפעולה מתמדת שלו, הביא אביב עקרוני ברכה רבה לכולנו ותרם בכך לתרבות העברית. הוא משמש גם יו"ר מועצת גנזים.

על כך מצאה אותו אגודת הסופרים העברים ראוי לאות קסת הזהב.

ד"ראביבית לוי קפאח:

 

זוכה בתעודת קסת הזהב על תרומתה לתרבות העברית:

אביבית לוי קפאח יזמה (יחד עם ד"ר מירי דבי קריצלר) את הבימה השנתית "מילה שלי" בהיכל התרבות של נתניה להפצת הפנים השונות של השפה העברית.

המיזם "מילה שלי" מקרב מדי שנה את אגודת הסופרים העברים, כבעלת המיזם, ואת השפה העברית לציבור הרחב, והאירוע מדי שנה מחולל גל של התעניינות בשפה העברית.

על כך מוצאת אגודת הסופרים העברים , שד"ר אביבית לוי קפאח ראויה לאות קסת הזהב.

ד"ר מירי דבי קריצלר:

 

 ד"ר מירי דבי קריצלר

זוכה בתעודת קסת הזהב על תרומתה לתרבות העברית:

מירי דבי קריצלר  יזמה (יחד עם ד"ר אביבית לוי קפאח) את הבימה השנתית "מילה שלי" בהיכל התרבות של נתניה להפצת הפנים השונות של השפה העברית.

המיזם "מילה שלי" מקרב מדי שנה את אגודת הסופרים העברים, כבעלת המיזם, ואת השפה העברית לציבור הרחב, והאירוע מדי שנה מחולל גל של התעניינות בשפה העברית.

על כך מוצאת אגודת הסופרים העברים , שד"ר מירי דבי קריצלר ראויה לאות קסת הזהב.

עו"ד עמי עדיני:

הוא זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

בפעולה מתמדת של עמי עדיני למען האגודה בייצוג האגודה כלפי רשויות השלטון, בסיוע למימוש מיזם "משכן הספרות העברית", ובעצה מתמדת לוועד המנהל להוביל את מיזם "משכן הספרות העברית".

 עמי  עדיני מייעץ לאגודה בדרך נכוחה וישרה להפצת התרבות העברית לכל העם היושב בציון. על כך מוצאת אותו אגודת הסופרים העברים ראוי לאות קסת הזהב.

עו"ד חיים עדיני:

 

הוא זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

בפעולה מתמדת של חיים עדיני למען האגודה בייצוג האגודה כלפי רשויות השלטון, בסיוע למימוש מיזם "משכן הספרות העברית", ובעצה מתמדת לוועד המנהל להוביל את מיזם "משכן הספרות העברית".

 חיים עדיני מייעץ לאגודה בדרך נכוחה וישרה להפצת התרבות העברית לכל העם היושב בציון. על כך מוצאת אותו אגודת הסופרים העברים ראוי לאות קסת הזהב.

ריקה ברקוביץ:

 

היא זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

ריקה ברקוביץ תורמת לתרבות העברית, בפעולה המתמדת שלה לקידום ולפיתוח כישרון הכתיבה והיצירה של ילדי ישראל בבתי הספר היסודיים. היא מפעילה זה שנים את מיזם תחרות החיבורים והיצירות בחסות אגודת הסופרים העברים, והפצה מדי שנה של  "ספר היצירות של ילדי ישראל".

ריקה ברקוביץ מחזקת במיזם שלה את הקשר של ילדי ישראל לאגודת הסופרים העברים, ויש בפעולה זו משום הכשרה של עתודת הסופרים הבאה בשנים הקרובות. על כך מוצאת אותה אגודת הסופרים העברים ראויה לאות קסת הזהב.

וילהלמינה:

 

כי וילהלמינה (זיוה ברנדס- סוסק) זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

וילהלמינה תורמת לתרבות העברית שלה בפעולה מתמדת שלה להפצת השירה העברית. היא הקימה באגודת הסופרים העברים את בימת "מפגשיר" (מועדון חברים קוראי שירה), ובכך קרבה את השירה לחברים.

 הבימה גם חוללה את האנתולוגיה "מפגשיר", שגם להפקתה היא תרמה מכשרונה.

על כך מוצאת אותה אגודת הסופרים העברים ראויה לאות קסת הזהב.

אשר ויינשטיין:

 

הוא זוכה קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

הסופר אשר ויינשטיין תורם בכתיבתו לילדים להנחלת ערכים של אזרחות טובה ולהנחלת ערכים באמצעות שיריו.

 הוא מקדיש את חייו לביקור בבתי חולים במחלקות הילדים, מביא את  הספרות העברית לילדים חולים ומוגבלים ותורם ספרים בחינם לילדים החולים. הנתינה היא מהות חייו והוא משלב את אהבתו לספרות העברית לאהבת האדם שבו.

על כך מוצאת אותו האגודה  ראוי לאות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים 

יהודית מליק- שירן:

 

היא זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

יהודית מליק- שירן  תורמת לתרבות העברית, בפעולה המתמדת שלה לקידום ולפיתוח כישרון הכתיבה והיצירה של ילדי ישראל בחטיבות הביניים. היא מפעילה זה שנים את מיזם תחרות החיבורים והיצירות בחסות אגודת הסופרים העברים, בחטיבות הביניים בבתי הספר.

יהודית מליק- שירן מחזקת במיזם שלה את הקשר של נערי ישראל לאגודת הסופרים העברים, ויש בפעולה זו משום הכשרה של עתודת הסופרים הבאה בשנים הקרובות. על כך מוצאת אותה אגודת הסופרים העברים ראויה לאות קסת הזהב.

נירה תובל:

 

זוכה באות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

נירה תובל  תורמת תרומה ייחודית לאגודת הסופרים העברים בייעוץ התקשורתי שהיא נותנת לאגודה, פעולה שהיא עושה בהתנדבות, בקשר עם התקשורת הישראלית מתוך עניין בנושא ומתוך רצון טוב.

בפעולה מתמדת ובנחישות, מסייעת נירה תובל ליו"ר האגודה ולוועד האגודה לקדם  את יוזמות התרבות של האגודה והיא תורמת בכך לתרבות העברית הנוצרת כאן ולהאדרת שמה של האגודה במרחב הציבורי.

על כך מוצאת אותה אגודת הסופרים העברים ראויה לאות קסת הזהב.

ראובן שבת:

 

הוא זוכה אות קסת הזהב מטעם אגודת הסופרים העברים.

המשורר ראובן שבת הוא עדות לכך, שהספרות פורחת גם בעולם הווירטואלי ובמדיה הדיגיטלית. הוא יזם את אתר האינטרנט "בכיוון הרוח" להפצת התרבות העברית:

אתר זה עושה נפלאות הן בהבאת היצירות של הסופרים והמשוררים לקהל הרחב, הן בסקירה מתמדת של אירועי הספרות והן בייזום של אירועי ספרות ותרבות והעלאת סרטי יוטיוב של אירועים אלה.

 על כך מוצאת אותו אגודת הסופרים העברים  ראוי לאות קסת הזהב.

תעודת "קסת הזהב",  היא דרכנו להכתיר אישים, שתרמו

לאלבום התמונות בפייסבוק לחצו כאן

פורסם בתאריך: 20/06/2015 אתם מוזמנים להגיב למטה

bottom of page