top of page

hamisderon  Magazine

Poetry and Prose,  art and culture

כתב-עת לשירה ופרוזה, תרבות ואמנות

כתב-העת 'המסדרון' גיליון מס' 18

אפשרות 3
לרכישת גיליון 18
3 עותקים

העבירו 225 ש"ח

אפשרות 4
לרכישת גיליון 18
5 עותקים

העבירו 375 ש"ח

אפשרות 5 לרכישת גיליון 18
10 עותקים

העבירו 750 ש"ח

שער גיליון 18 של כתב-העת המסדרון -דצמבר 2023.jpg

אפשרות 1 לרכישת גיליון 18
עותק 1

העבירו 75 ש"ח

אפשרות 2 לרכישת גיליון 18
2 עותקים

העבירו 150 ש"ח 

  שער גיליון 17   - של כתב-העת 'המסדרון'  יוני 2023
בשער: 'חיבוק דוב'  אמנית – חדוה ראובן

כדי לבצע רכישה עליכם לפעול כך:
לבחור  באחת משתי אפשרויות התשלום המופיעות מטה.


1.  באמצעות אפליקציית 'BIT'  או PAYBOX  על-פי מספר הטלפון הנייד 0505898373.

      בתשלום באמצעות אחת מהאפליקציות לציין עבור 'המסדרון' 18.
2. תשלום בהעברה בנקאית לחשבון הבנק  של עורך 'המסדרון' יא
יר בן־חיים.

לאפשרות השנייה שלחו הודעה לדוא"ל hadarim4u@gmail.com עם פירוט מספר גיליונות, כתובתכם ושם פרטי ומשפחה. ותקבלו הנחיות בהתאם לבחירתכם.

גיליונות: 2, 3, 4, 5, 15, אזלו מהמלאי
לרכישת גיליון 17 לחצו כאן
לרכישת גיליון 16
לחצו כאן
לרכישת גיליון 14 לחצו כאן
לרכישת גיליון 13 לחצו כאן
לרכישת גיליון 12 לחצו כאן
לרכישת גיליון 11 לחצו כאן

לרכישת גיליון 10 לחצו כאן
לרכישת גיליון 9  לחצו כאן
לרכישת גיליון 8 לחצו כאן
לרכישת גיליון 7 לחצו כאן
לרכישת גיליון 6 לחצו כאן

לרכישת גיליון מספר 1 שיצא לאור באוקטובר 2014

עותק 1

העבירו 65 ש"ח

שבעה עשר גיליונות כתב-העת 'המסדרון' – יני 2023
bottom of page