top of page
פלקט לאתר חדרים.jpg

היום הראשון של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022
21/08/2022 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 21/08/2022

יום ראשון כ"ד באב התשפ"ב
דוקטור אלי אשד - הרצאה
על המשורר יונתן רטוש
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 21/08/2022

                   יום ראשון כ"ד באב התשפ"ב        
        המשורר והמתרגם פרופסור רפי וייכרט   
בשיחה עם יאיר בן־חיים על שירתו
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 21/08/2022

                   יום ראשון כ"ד באב התשפ"ב
        הסופרת, המשוררת ומבקרת הספרות  דליס
             בשיח עם יאיר בן־חיים על שירתה.
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 21/08/2022      

                     יום ראשון כ"ד באב התשפ"ב              
       המשוררים הרצל חקק ובלפור חקק       
בשיח על כתיבתם    
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

  היום הראשון של הפסטיבל - 21/08/2022    
כ"ד באב התשפ"ב                  
מרתון שירה - משוררים קוראים משירתם       
     

היום השני של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022
22/08/2022 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השני של הפסטיבל - 22/08/22      

                     יום שני כ"ה באב התשפ"ב          
ד"ר רות דורות וד"ר נורית צדרבוים
יוצרת וחוקרת בשתי השפות
מילולית וחזותית ומה שבניהן
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השני של הפסטיבל - 22/08/22      

                     יום שני כ"ה באב התשפ"ב          
הסופר,המשורר ומבקר הספרות
 פרופ' אורציון ברתנא
.קורא משירתו
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השני של הפסטיבל - 22/08/22

                     יום שני כ"ה באב התשפ"ב          
הסופר, אמנון ורנר
.מספר על הטריגר לכתיבתו
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השני של הפסטיבל - 22/08/22      

                     יום שני כ"ה באב התשפ"ב          
הסופרת, המשוררת והגרפולוגית מיכל דורון בשיחה עם יאיר בן־חיים
  עורך ספרה החדש
'מעבר לגבעות החשופות' 
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

  היום השני של הפסטיבל - 22/08/2022    
כ"ה באב התשפ"ב                  
מרתון שירה - משוררים קוראים משירתם       
     

היום השלישי של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022
23/08/2022 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 23/08/22      

                     יום שלישי כ"ו באב התשפ"ב          
המשורר דני נגר בשיחה עם יאיר בן־חיים
ועורך הספרות יקיר בן־משה
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 23/08/22      

                     יום שלישי כ"ו באב התשפ"ב          
המשורר גד קינר קיסינגר קורא משירתו
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 23/08/22      

                     יום שלישי כ"ו באב התשפ"ב          
יאיר בן־חיים בשיחה
עם  ד"ר נורית צדרבוים.
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 23/08/22      

                     יום שלישי כ"ו באב התשפ"ב          
המשורר יקיר בן־משה קורא משירתו
מתוך ספרו: 'שריקת שומר הלילה' בהוצאת 'מוסד ביאליק' שיצא לאור בשנת 2021. 
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

  היום השלישי של הפסטיבל - 23/08/2022    
כ"ו באב התשפ"ב                  
מרתון שירה - משוררים קוראים משירתם       
     

היום הרביעי  של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022
24/08/2022 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 24/08/22      

                     יום רביעי כ"ז באב התשפ"ב          
המשוררת והסופרת מיכל סנונית
בשיחה עם יאיר בן־חיים. 
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 24/08/22      

                     יום רביעי כ"ז באב התשפ"ב          
הסופרת, המשוררת ומספרת הסיפורים
אסתר דגן-קניאל
בשיחה עם יאיר בן־חיים
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 24/08/22      

                     יום רביעי כ"ז באב התשפ"ב          
'המשורר ועורך אתר 'נתיבים'
שמעון רוזנברג
בשיחה עם יאיר בן־חיים
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 24/08/22      

                     יום רביעי כ"ז באב התשפ"ב          
המשורר מרדכי גלזר קורא משירתו
 
פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022 בעריכת המשורר יאיר בן־חיים.jpg

  היום הרביעי של הפסטיבל - 24/08/2022    
כ"ז באב התשפ"ב                  
מרתון שירה - משוררים קוראים משירתם       
     

היום הרביעי  של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022
24/08/2022 - יאיר בן־חיים - דברי סיום 

היום הרביעי  של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני 2022
24/08/2022 - הזמנה לאירוע נעילת הפסטיבל שיתקיים בזום במוצאי שבת 27/08/2022
 

אירוע נעילת פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השני2022
  מוצאי שבת ל' באב התשפ"ב 27/08/2022 

תוכנית האירוע:

 

יאיר בן־חיים - דברי פתיחה
טובה זלוטוגורסקי- בדברים על השיר 'על חטא' של המשורר יונתן רטוש

נורית צדרבוים -"מעל המגדר סביב אשקיפה" - פיסול כנעני. 

בלפור חקק - בדברים על המשורר יונתן רטוש
מרתון שירה

 

המפגש הראשון עם הספר שלך מתחיל כאן ועכשיו..jpg
bottom of page