top of page
פלקט לפסטיבל דורשירה 2023 - אוגוסט 2023 - אלול תשפג.jpg

היום הראשון של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השלישי 2023
20/08/2023 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 20/08/23

יום ראשון ג' באלול תשפ"ג
ריאיון עם הסופר והמשורר
מירון ח. איזקסון
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 20/08/23

יום ראשון ג' באלול תשפ"ג
ריאיון עם המשוררת
חגית כרמל
והמשורר, אמן ואוצר התערוכות 
אריה רובינוביץ
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 20/08/23

יום ראשון ג' באלול תשפ"ג
ריאיון עם הסופר, המשורר והסוציולוג
מולי פלג
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הראשון של הפסטיבל - 20/08/23

יום ראשון ג' באלול תשפ"ג
ריאיון עם הסופרת והמשוררת
גאולה חמילבסקי
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

  היום הראשון של הפסטיבל - 20/08/2023    
ג באלול התשפ"ג                  

'רחלי וולשטיין מבצעת את השיר: 'ארצנו הקטנטונת

משוררת אורחת - איריס כליף           

היום השני של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השלישי 2023
21/08/2023 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השני של הפסטיבל - 21/08/23

יום שני ד' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי
עם פרופסור זיוה שמיר
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השני של הפסטיבל - 21/08/23

יום שני ד' באלול תשפ"ג
המשוררים והסופרים
הרצל חקק ובלפור חקק
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השני של הפסטיבל - 21/08/23

יום שני ד' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי עם המשורר
יוסף עוזר
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השני של הפסטיבל - 21/08/23

יום שני ד' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי עם האמנית והמשוררת
יפה וגנר (יאיר-פור)
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

  היום השני של הפסטיבל - 21/08/2023    
ד' באלול התשפ"ג                  

'רחלי וולשטיין מבצעת את השיר: 'מאושר בחלקי

משוררת אורחת - דורית נחמיה           

היום השלישי של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השלישי 2023
22/08/2023 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 22/08/23

יום שלישי ה' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי
 עם הסופרת והמשוררת
ציפי שחרור 
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 22/08/2023

יום שלישי ה' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי
עם המשוררת והחוקרת
פרופסור אביבבה דורון
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 22/08/2023

יום שלישי ה' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי
עם הסופר והמשורר
צדוק עלון 
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 22/08/2023

יום שלישי ה' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי
עם המשורר
דן אלבו 
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום השלישי של הפסטיבל - 22/08/2023

יום שלישי ה' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי
עם הסופרת והמשוררת
טובה אסנת זלוטוגורסקי

היום הרביעי של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השלישי 2023
23/08/2023 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
דברים על  כתב-העת 'המסדרון'
יאיר בן־חיים
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
דברי פתיחה
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
נורית יעקבס צדרבוים
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אמנית אורחת של גיליון 17 כתב-העת 'המסדרון'
חדוה ראובן
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
מיצג - זיכרונות ילדות מירושלים
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
הרצל ובלפור חקק
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
יפה וגנר (יאיר-פור)
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
אסתר קאפח
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
מרדכי שוגרמן בן־חיים
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
עדנה מיטווך-מלר
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
ענת זגורסקי-שפרינגמן
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
אירוע השקת כתב-העת 'המסדרון'
נורית יעקבס צדרבוים
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
ריאיון אישי עם הסופר, המשורר ומספר הסיפורים
יוסי אלפי
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום הרביעי של הפסטיבל - 23/08/2023

יום רביעי ו' באלול תשפ"ג
שירים מתוך הספר - 'מכרות הפחם'
יאיר בן־חיים

היום החמישי של פסטיבל דּוֹרֵשִׁירָה השלישי 2023
24/08/2023 - יאיר בן־חיים - דברי פתיחה 

פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
דברי פתיחה
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי''
נורית יעקבס צדרבוים
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
רוני ראובן
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
חדוה ראובן
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
דליס
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
חגית כרמל
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
אריה רובינוביץ
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
אריק חבי"ף
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
ד"ר מולי פלג
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
חיים ספטי
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
דויד מנשה
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
נורית יעקבס צדרבוים
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
ביצוע השיר - 'פה בארץ חמדת אבות'
אירוע השקת האנתולוגיה 'סדק חברתי'
רחלי וולשטיין
פלקט פסטיבל דורשירה תשפג 2023.jpg

היום החמישי של הפסטיבל - 24/08/2023

יום חמישי ז' באלול תשפ"ג
נעילת הפסטיבל
יאיר בן־חיים
bottom of page