top of page
התערוכה – 'בין ציפורי ליפו  המשנה באמנות' - תערוכה קבוצתית | גלריה 'אשכילה'

מאת: יאיר בן־חיים

פרשנות אמנותית למשנה כמכלול ולששת סדרי המשנה ופרקיהם השונים ברה לידי ביטוי בתערוכה הקבוצתית 'בין ציפורי ליפו' בגלריה 'אשכילה' ביפו.

זרעי קיץ-חדוה ורוני ראובן.jpg
20221110_192436.jpg

'זרעי קיץ' -חדוה ורוני ראובן

20221110_192738 (1).jpg

 מימין: עבודתו של האמן גד אולמן. משמאל: האמנית חדוה ראובן  ליד היצירות שלה ושל בעלה רוני ראובן

הערב 10/11/2022 נערכה פתיחת התערוכה "בין ציפורי ליפו – המשנה באמונה" בגלריה 'אשכילה' ברחוב שמעון בן שטח 2, ביפו. והיא תוצג עד יום ה', 08/12/2022.

 בקטלוג של התערוכה נכתב על-ידי אוצרת התערוכה חניתה אליצור.

"התערוכה שהינה ייחודית ופורצת דרך עוסקת בפרשנות אמנותית למשנה כמכלול ולששת סדרי המשנה ופרקיהם השונים. התערוכה, מוצגת בשותפות עם עמותת 'בית המשנה' ששמו כיעד להציג עבודות במגוון טכניקות, הפונה לכלל המגזרים בציבור הישראלי.

המשנה הינה סיכום של היגדים, הלכות ואגדות של חכמי ישראל בתקופה של כ- 200 שנים מהמאה הראשונה עד השלישית. המשנה נערכה ונחתמה על-ידי רבי יהודה הנשיא בציפורי והיא מחולקת לשישה סדרים על פי תחומי החיים השונים: סדר זרעים (עוסק בברכות ובמצוות התלויות בארץ), סדר מועד (עוסק בשבתות, חגים ותעניות), סדר נשים ( עוסק באישות, קידושין, גירושין ועוד..), סדר נזיקין (עוסק בדיני ממונות וסדרי משפט), סדר קדשים (עוסק בבית המקדש ובקורבנות), סדר טהרות (עוסק בסוגי טומאות וטהרתן).

31 אמנים משתתפים בתערוכה המשתרעת על פני שתי קומות גלריית 'אשכילה'. התערוכה מביאה לידי ביטוי את הפרשנויות האמנותיות למשנה בציור וברישום, בהדפס, בצילום, בתלת-מימד, במיצב, בקליגרפיה, בעבודת וידאו ובאנימציה, בקרמיקה ובטקסטיל".

 

האמנים המשתתפים בתערוכה: גד אולמן, שי אלכסדנדרוני, שלומית אתגר, גלית בכר, מיכאל בן אבו, ציפורה בן מרדכי הלוי, חומי גרומן, יעל דורון, הילה הרמלין קוטנר, משה וולך, דורון זאבי, ליאורה טרקל, סיון כהן, ליל כהן פרח-יה, ימית כספי, אילת כץ, בלה לוינה, גילה מילר, נוריתא, סבינה סעד, אורלי עזרן, קרן פרגו, סיגלית פריד, נגה פרידמן, צילה פרידמן, גלי קאהן ירושלמי, שולמית קופף, רוני וחדווה ראובן, ילנה רוזין, בני שברו, שרה שרון.

תערוכה - 'בין ציפורי ליפו - המשנה באמונה' - גלריה 'אשכילה' יפו.

פורסם בתאריך: 10/11/2022

המפגש הראשון עם הספר שלך מתחיל כאן ועכשיו..jpg
bottom of page