top of page

לאתר כתב -כתב העת לחצו כאן

כתב-עת לשירה ופרוזה, תרבות ואמנות

פלקט לפייסבוק.jpg

אוקטובר 2014 - נפתח המסדרון לאמנים וליוצרים.  

יגיליון הבכורה של כתב-העת ספרות, תרבות ואמנות "המסדרון"

דצמבר 2021 - ראו אור 14 גיליונות של כתב-העת 'המסדרון'.

bottom of page