top of page

חדרים-הוצאה לאור

 

'חדרים-הוצאה לאור' הוקמה באופן לא רשמי בשנת 2008  עם הוצאת האנתולוגיה 'שיר בכותרת' בעריכת יאיר בן־חיים  אסופת שירים של שמונה עשר משוררים ומשוררות שפרסמו משיריהם  באותה עת באתר 'חדרים'

 

2013 - 2014  יזם מו"ל חדרים - הוצא לאור, יאיר בן־חיים את פרויקט 'ספרא טבא'.

המפגש הראשון עם הספר שלך
מתחיל כאן ועכשיו
לאתר ההוצאה לחצו כאן

bottom of page