top of page

שיר בכותרת - אורה עשהאל - מבט אחרון

השיר 'מבט אחרון' לקוח מתוך הספר הולדת התמוז ספר שיריה השביעי של אורה עשהאל, עורכת ומבקרת, הכותבת שירים מילדות ברצף הנמשך על פני יותר משישה עשורים.  הספר בכללותו מכיל שירת נופים, נופי חוץ ונופי נפש. אורה עשהאל בת לשושלת ספרותית שבמרכזה סבתה נחמה פוחצ'בסקי (נפ"ש) וסבא עשהאל, שניהם חקוקים בשמה וביצירתה.

 

אורה עשהאל הוא שם העט של אורה נחמה זילברשטיין, שנים רבות עבדה כמורה, מדריכה, מנחה, מרצה ומפקחת במערכת החינוך בישראל, בבתי ספר יסודיים, בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה, בסמינר לוינסקי למורים, ובאוניברסיטת תל אביב. בשנות עבודתה כתבה וערכה ערכות וחוברות הדרכה למורים וספרי לימוד במדעים. לאחר שפיתחה את הוראת מדעי הטבע בנגב, כולל הכשרת גננות ומורות להוראת שיטת מט"ל, בחטיבה הצעירה (1978-1975), עבדה כרכזת שידורי המדעים בטלוויזיה החינוכית (1995-1978). דוקטורט בהוראת המדעים ותקשורת, קיבלה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. (1994).

 

עשהאל זילברשטיין השתלמה בלימודי המשך לתואר השלישי בארצות הברית. היא משתתפת  בכנסים בינלאומיים בהם היא מרצה בתחום המחקר של האוריינות החזותית, המתמקד בשפת התמונה – בדימוי ובמטפורה. מאמריה מראים את הקשר בין החשיבה בתמונה לבין ההמשגה והשפה. מיד עם פרישתה המוקדמת פנתה לכתיבתה הספרותית.

 

עשהאל מפרסמת שירים וסיפורים, מאמרים וביקורות, בכתבי העת הספרותיים "מאזנים", "עיתון 77", "אפיריון", "פסיפס" ואחרים. היא מטפלת בעריכה והוצאה לאור של כתבי בני משפחתה: את "במדרון" מאת נחמה פוחצ'בסקי (2004), ו"גחלת" מאת עשהאל פוחצ'בסקי (2012) ערכה והפיקה יחד עם בן דודה עצמון יניב. כמו כן ערכה והוציאה לאור את "הזכות", זיכרונותיו האישיים וקורות משפחתו של אביה אברהם שור (2005).

 

עשהאל יוזמת ומנחה אירועים ספרותיים. היא הייתה בהנהלת איגוד נשים אקדמאיות כיו"ר פורום הסניפים והקימה את סניף 'נשים יוצרות' (1994). בעקבותיו הקימה את 'איגוד נשים יוצרות' – אנ"י (2008-1996). במסגרת אנ"י הקימה את אתר אנ"י (2014-2007) ופעלה להוצאה לאור של אנתולוגיות אנ"י בעברית (מעגלים 2001, מעגלים 2002). בנוסף לכך הפיקה אנתולוגיות של 'נשים יוצרות', באנגלית. האנתולוגיות הוכנו לכנסים הבינלאומיים של איגוד נשים אקדמאיות, בגרץ, אוסטריה (1998), ובאוטווה, קנדה (2001).

 

ספריה:

ספרי שירה:

פנים לרשת, ספרי עיתון 77, בעריכת יעקב בסר (1996).

כאישון העין, ספרי עיתון 77 בעריכת יעקב בסר, (2000).

מסגרת לדומיה, ספרי עיתון 77, בעריכת יעקב בסר (2004).

שירי אי אפשר, ספרי עיתון 77, בעריכת יעקב בסר (2004)

רצפת הזמן, ספרי עיתון 77, בעריכת עמוס לויתן (2006)

התפעמות, ספרי עיתון 77, בעריכת עמית ישראלי-גלעד (2012).

הולדת תמוז, ספרא, בעריכת חיים נגיד (2013)

 

סיפורת

פיסות אישה, רומן-סיפורים, עריכה: עמית ישראלי-גלעד, הוצאת גוונים.

אסופת מאמרים דו-לשונית (עברית ואנגלית, בהוצאת תלם (2009)

סליל החיים או לראות את המשמעות (המאמרים פורסמו בשנים 2002-1992)

 

אורה עשהאל - ויקיפדיה

פורסם בתאריך 09/11/2015 אתם מוזמנים להגיב כאן למטה

bottom of page