top of page

חדשות חדרים

23/06/2015

ו' בתמוז התשע"ה

המשורר אריה סיון הלך לעולמו

אריה סיון, חתן פרס ישראל לשירה הלך לעולמו. יליד 1929 היה בין מייסדי חבורת המשוררים "לקראת",  שפרסמו כתבי עת וספרים. "בשלושה"  קובץ שיריו הראשן פורסם בשנת  1951במהלך השנים זכה בפרסים נוספים בינהים פרס ביאליק ופרב ברנר. עסק בהוראה בספרות ותנ"ך עד גיל הפרישה.   זכה גפ בפרס ביאליק ובפרס ברנר.

bottom of page