top of page

המאה חצויה - הלל ברזל

ממודרניזם לפוסט-מודרניזם

הספרות ורוח התקופה: מוניזם ופלורליזם

פרופסור הלל ברזל - אתר חדרים

הלל ברזל, פרופסור לספרות עם ישראל ולספרות משווה באוניברסיטת בר־אילן, הוא מחבר הסידרה תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, אף היא כמו הסדרה על המאה החצויה, בהוצאת ספרית פועלים. הוא מחברם של ספרי מחקר רבים בתחום השירה, הסיפורת, המחזאות ותורת הספרות. מחקריו זיכוהו בפרסים ספרותיים יוקרתיים וביניהם פרס ביאליק לחוכמת ישראל, פרס ס. יזהר, פרס אפרת ופרס אקו"ם למחקר.

המשוררת ד"ר רחלי איתן אברהם בראיון עם פרופסור הלל ברזל

ביום 05/05/2013 נערך ערב לכבוד הספר המאה החצויה מאת פרופסור הלל ברזל באולם תיאטרון ענבל במרכז סוזן דלל בתל-אביב. זהו כרך שני מתוך טרילוגיה שנועדה לבחון את המעבר ממודרניזם לפוסט-מודרניזם במאה העשרים. הכרך הראשון הוקדש למיטא-ריאליזם וריאליזם, סימני ההיכר של הספרות שקדמה למלחמה ולשואה. הכרך השני נדרש למוניזם הרצחני, פולחן השליט האחד, שכוחות ההרג והכפייה נמסרו לידיו.

את הערב המעניין והמרתק הנחתה וערכה המשוררת ד"ר רחלי אברהם איתן. הערב נפתח בשירה של מקהלת "קולות מודיעין" בניצוחו של מר זאב אולמן.

בערב השתתפו הסופר א.ב. יהושע, הסופר אברם קנטור ופרופסור עוזי שביט. השלושה נשאו דברים על הארת המאה החצויה כל אחד מהזווית שלו בדרך מעניינת ומרתקת.

מתוך דבריו של פרופסור עוזי שביט: שנשא דברים אודות מחקרו החשוב של פרופסור הלל ברזל.

מתוך דבריו של פרופסור עוזי שביט: שנשא דברים אודות מחקרו החשוב של פרופסור הלל ברזל.

 

'הספר שלפנינו מצד אחד זה אוסף של מאמרים ומונגרפיות קצרות וארוכות על עשרות סופרים עברים ישראלים, מניתי שלושים וחמישה סופרים ישראלים שבהם הוא עוסק ועוד שישה סופרים מחזאים לועזיים. חלק מזה מקיף גם מונגרפיות מקיפות על סופרים מרכזיים אפללפד א.ב. יהושע ס. יזהר, עמוס עוז ואורפז.


כוחו של הספר לא רק בחומרים הרבים של כל סופר וסופר אלא בקונספציה הכוללת.

בכרך הראשון בא לידי ביטוי בעצם כל מה שקדם למלחמת העולם השנייה. בבחינת התגובה להתמוטטות העולם הישן במלחמת העולם הראשונה והרמזים למה שעתיד לקרות.


המעניין בקונספציה הכוללת של המחקר הניסיון לתת תמונה כוללת של המאה שמרכזה מלחמת העולם השנייה והשואה. חשובה האבחנה של הלל ברזל האירוע הגדול של שנות המלחמה כולל בתוכו שני נרטיבים, שהם קשורים זה בזה אבל לגמרי לא זהים, האחד המאבק הגדול בין הטוטליטריות בין העולם של הטוטליטריות לעולם של האומניזם והדמוקרטיה והנרטיב השני הנרטיב היהודי הספציפי שהוא קשור לנרטיב הקודם אבל הוא שונה ממנו במהותו וזה המאבק על עצם הקיום היהודי'.


בהמשכו של הערב הרצתה החוקרת דוקטור רות דורות בהקשר לנושאים שבספר 'המאה החצויה' על אנדרטאות השואה באמנות.

דוקטור רות דורות - אנדרטאות השואה באמנות

bottom of page