top of page

שיר בכותרת - משה שפריר - גורל השיר

 

משה שפריר (שטילמן) נולד ב-13 באוקטובר 1935 בתל-אביב וגדל בּשכונת בּורוכוב בגבעתַייִם.

היה חניך תנועת "הנוער העובד" ותלמיד בתיכון קלעי המקומי.

שירת בּנח"ל וּבחטיבת "גבעתי". בעקבות פנייתו של דוד בן-גוריון לנוער להתיישב בנגב, שפריר היה חבר בּקיבוץ שׂדֵה-בּוֹקֵר, ובין השאר עבד במחיצתו של דוד בן-גוריון.

לָמד בּפקוּלטה למדעי-הטבע בּאוניברסיטה העברית בּירושלים, ועבד כּגֵיאולוג, בּישראל וּבסינַי, בּאיתור מקורות מֵי-תהום וּבחיפושי נפט ומחצבים.

שפריר גם היה סופר לענייני מדע בּעִתונות ומשמש כּמַרצֶה בִּתחומים אלה, וכן על נושׂאי סִפרוּת, מִקרא ומיתולוגיה, בּרחבי הארץ.

בשנת 1967 יצא לאור ספר שיריו הראשון "גשם מאוחר", ועד כה ראו-אור 10 ספרי-שירה שלו, כשהאחרון בהם - "אסיף היובל", כולל מבחר משיריו שראו-אור במרוצת יובל השנים 2008-1958. ספריו זכו לביקורות חיוביות.

שפריר כתב מאמרי-ביקורת ספרותית במעריב ובמאזניים,  כמו כן כתב מאמרים מדעיים בנושאי גאולוגיה, שהופיעו בכתבי-עת מקצועיים.

שפריר הוא חבר באגודת הסופרים העבריים מאז 1972 הוא שימש בתפקיד סגן יו"ר הוועד המרכזי של האגודה לפני כעשור שנים.

 

ספריו:

 

גשם מאוחר : שירים (תל אביב : הדר, תשכ"ז) 

לשאול ולענות : שירים (תל אביב : דון, תשל"ה)

סוף המשחק : שירים (תל-אביב : הדר, 1983) 

מתן : שירים (תל אביב : רשפים, תשמ"ט 1989) 

אהבות אחרונות : שירי-זמר ופזמונים (תל אביב : ירון גולן, תשנ"ה 1995)

ההבטחה לגשם = The promise of rain : אסופה דו-לשונית, מבחר שירים עבריים מתרגמים לאנגלית

הללויה - מדינת השלום העולמי (תל אביב : הומניטס, תשנ"ו

שירי קין ושירי מקרא אחרים (תל אביב : תמוז, תשס"א 2000)

אותות : שירים מכאן ולהלן (תל אביב : ירון גולן, תשס"ג 2003)

שירי חידון התנ"ך : ספר שמות גבורים ואישים במקרא (תל-אביב : ירון גולן, תשס"ז 2007)

אסיף היובל : מגון שירים שמכבר, שבעקר ובמאחר (בני ברק : ספרית פועלים, תשס"ט 2008) 

 

משה שפריר - ויקיפדיה

משה שפריר - האתר

bottom of page