top of page

שם המשוררת: חגית בת־אליעזר בשני שירים: "קול" "חישה"

דַּבֵּר אֶל הַשִּׁיר

מיזם שירה בעריכת:  יאיר בן־חיים

**********************************
משוררים  ישראלים  קוראים שירה
 ברחבי העיר תל אביב-יפו
**********************************
מיזם שירה בחסות אתר:

"חדרים-פרוזה ושירה עברית חופשית"

צילום ועריכה: יאיר בן־חיים

© כל הזכויות שמורות

חזרה לעמוד התוכן של מדור "דבר אל השיר"

חגית בת־אליעזר, משוררת ישראלית תושבת חיפה.

פורסם בתאריך 19/05/2016 אתם מוזמנים להגיב כאן למטה

bottom of page