top of page

וכפיה תמכו פלך - תערוכה סטודיו נוריתארט

של האמנית ד"ר נורית צדרבוים

מאת: יאיר בן־חיים

"הפסלים שלי והפסלים של תרח בסעודה האחרונה"

זהו שמה של התערוכה המוצגת בימים אלה בסטודיו/גלריה – נוריתארט. הגלריה של נורית צדרבוים (אוצרת יוצרת). התערוכה מוצגת לאורך זמן ובמהלכה יתקיימו בתערוכה מפגשי שיח, הרצאות, מפגש יוצרים כותבי שירה, קבוצות לדיון. 

המיצב 'תחילת נעילה'  מהווה נקודת מוצא לכל שאר העבודות שבתערוכה. המשכו בעבודות שנסגרו ונפתחו בתהליך יצירה רב שנתי.

היצירות בתערוכה זו, נוגעות באופן ישיר ועקיף בשאלות אישיות של אשה יוצרת, ומשלבות מבט מעמיק לעבר שאלות תרבותיות אוניברסליות רחבות, דרך עיסוק בערכים שלקוחים משפת האמנות. היצירות על מטענן הצורני והפיזי מייצגות בגלוי ובסמוי תכנים תרבותיים, אתנוגרפיים, אנושיים, אוניברסליים ואישיים. 

התערוכה מציגה קשר ישיר בין מסורות - בין ישן וחדש, בין פונקציונלי לרעיוני, בין פרטי לציבורי, בין עבר והווה, בין קודש לחול, ומובילה את הצופה למסע שהוא לא רק תהליך שנוצר ב- 20 שנות יצירה, אלא גם מסע בתוך עולם של תרבויות, מסורות של יצירה, אמנות שבטית נשית פונקציונלית, ואמנות עכשווית טהורה. התערוכה מהלכת על קו תפר סמוי וגם גלוי שעוסק במיתוסים בהריסתם ובבנייתם המחודשת והמתחדשת.

צדרבוים הפכה את החלל בגלריה למקום שבו הצורה הוויזואלית היא מוקד ומקור לשיח תרבותי, לחשיפה של אמנות ואמנים, לדיון בשאלות שנגזרות מהתערוכה, לסדנאות יצירה ולצפייה והנאה.

פוסט בקפהדמרקר לחצו כאן

פורסם בתאריך: 30/04/2014 אתם מוזמנים להגיב למטה

bottom of page