top of page

חדשות חדרים

כ"ג באדר התשע"ה 13/03/2015

המשוררת מלכה נתנזון נפטרה לאחר מאבק במחלת הסרטן

 

מלכה נתנזון ז"ל 1946 - 2015

אמש נפטרה המשוררת מלכה נתנזון לאחר מאבק שנמשך כמעט כשנה במחלת הסרטן שפשטה בגופה. עכשיו מלכה נחה על משכבה בשלום, תם הכאב הפיזי והותיר לנו הנותרים בחיים חלל עצום, אשה שהתדרים שלה ילוו אותנו שנים רבות. סופרת ומשוררת ייחודית, ברוכת כישרון כתיבה, אשה, רעיה ואם אוהבת שידעה להעניק אהבה וכבוד לכל אדם, אוהבים אותך מלכה, זכרך והיותך ילווה אותנו עד קץ הימים.

מלכה נתנזון נפרדת מחבריה

bottom of page