top of page

גן על יד הים – מֶרְסֵה רוּדוּרֵדָה

תרגום חדש של רמי סערי  מקטלאנית 

 

ן על יד הים" הוא זירת ההתתרחשויות של שרשרת קיצים מסעירים המשנים את חייהם של גיבורי הספר מן הקצה אל הקצה. גנן רב ותק מתאר ביצירה אחדים מן המאורעות המפעימים שנלוו לחייו במחיצת בעלי האחוזה שהוא ממונה על טיפוח הנוי בגניהם. הספר נוגע בשאלות המעסיקות כל אדם בכל מקום, והוא מעשיר את קוראיו בחוויה עמוקה ומרחיבת אופקים.

 

מֶרְסֵה רוּדוּרֵדָה, היוצרת של כיכר היהלום ואווזת מגדולות הסופרות הקטלאניות במאה העשרים, נולדה בברצלונה בשנת 1908 ומתה בז'ירונה בשנת 1983. לאחר תום מלחמת האזרחים גלתה ממולדתה וחיתה שנים רבות בגלות. ספריה תורגמו לשפות רבות ויצירתה נחשבת לנכס צאן ברזל של ספרות קטלוניה.

 

המשורר רמי סערי צירף לתרגומו אחרית דבר המקרבת את הקוראים הישראלים לעולם היוצרת ולסביבתם של גיבורי ספרה וגיבורותיו.

 

הוצאת כרמל - 2016

המפגש הראשון עם הספר שלך מתחיל כאן ועכשיו..jpg
bottom of page