top of page

שיר בכותרת - משירי ארץ אהבתי - לאה גולדברג

 

 

משירי ארץ אהבתי

 

מכורה שלי, ארץ נוי אביונה - 
למלכה אין בית, למלך אין כתר. 
ושבעה ימים אביב בשנה 
וסגריר וגשמים כל היתר. 

אך שבעה ימים הורדים פורחים, 
ושבעה ימים הטללים זורחים, 
ושבעה ימים חלונות פתוחים, 
וכל קבצנייך עומדים ברחוב 
ונושאים חיוורונם אל האור הטוב, 
וכל קבצנייך שמחים. 

מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, 
למלכה אין בית למלך אין כתר. 
רק שבעה ימים חגים בשנה 
ועמל ורעב כל היתר. 

אך שבעה ימים הנרות ברוכים 
ושבעה ימים שולחנות ערוכים, 
ושבעה ימים הלבבות פתוחים, 
וכל קבצנייך עומדים בתפילה, 
ובנייך בנותייך חתן כלה, 
וכל קבצנייך אחים. 

עלובה שלי, אביונה ומרה, 
למלך אין בית, למלכה אין כתר - 
רק אחת בעולם את שבחך אמרה 
וגנותך חרפתך כל היתר. 

ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, 
לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, 
מחורבן חומתייך כל אבן קטנה - 
אלקט ואשמור למזכרת. 

ומעיר לעיר, ממדינה למדינה 
אנודה עם שיר ותיבת נגינה 
לתנות דלותך הזוהרת.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

ספרים:

ה

פורסם בתאריך: 02/05/2015 אתם מוזמנים להגיב כאן למטה

bottom of page