top of page

שיר בכותרת - דוד פוגל - בנטות היום

 

דוד פוגל נולד במאי 1891.

בשנת 1917 התחיל לפרסם בעיתונות העברית שירים ליריים קטנים.

ב-1919 עלה ארצה אך הוא לא התאקלם בה וכעבור שנה שב לאירופה לסיבוב הרצאות על "לשון וסגנון בספרות העברית החדשה".

אשתו הראשונה לקתה בשחפת וב-1920 התגלו גם אצלו סימני המחלה.

במלחמת העולם השנייה נעצר בידי המשטרה הצרפתית. ב-1944 מצאו הנאצים את דוד פוגל בהוטוויל שבדרום צרפת, הוציאו משם כנראה נשלח למחנה ההשמדה.

מספריו:

 • לפני השער האפל : שירים (וינה : מחר, 1923)

 • בבית המרפא : ספור (ירושלם : מצפה, תרפ"ח)

 • חיי נשואים : רומן (ירושלים - תל אביב : מצפה, תר"ץ, 1929־1930)

 • כל השירים / מלוקטים בצירוף מבוא ומקורות בידי דן פגיס (תל-אביב : אגודת הסופרים על ידי הוצאת מחברות לספרות, תשכ"ו) 

 • נוכח הים : נובלה (תל אביב : מ' ניומן : ספרי סימן קריאה, תשל"ד)

 • בבית המרפא (תל-אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור : ספריית תרמיל, תשל"ה 1974)

 • לעבר הדממה : (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983)

 • חיי נישואים : רומאן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז 1986)

 • תחנות כבות : נובלות, רומאן, סיפור, יומן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ן 1990)

 • כל השירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998)

 • נוכח הים : נובלה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשס"ה 2005)

 • בבית המרפא : נובלה (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008) 

 • רומן וינאי (תל-אביב : עם עובד, תשע"ב 2012) 

 • לפני השער האפל : שירים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ב 2012) 

תרגום:

 • הכופר מסואנה / גרהרט הויפטמן (ורשה : שטיבל, תרפ"ג)

 •  

   

  דוד פוגל - בלקסיקון ספרות העברית החדשה

   

פורסם בתאריך: 07/04/2015

bottom of page