top of page

דַּבֵּר אֶל הַשִּׁיר

מיזם שירה בעריכת:  יאיר בן־חיים

 

**********************************
משוררים  ישראלים  קוראים שירה
 ברחבי העיר תל אביב-יפו
**********************************
מיזם שירה בחסות אתר:

"חדרים-פרוזה ושירה עברית חופשית"

צילום ועריכה: יאיר בן־חיים

© כל הזכויות שמורות

שם המשורררת: ליאת שורק-רשף. שם השיר: הקרת

ליאת שורק-רשף, משוררת תושבת העיר ראשון לציון, אם לשני בנים, בימים אלה עובדת על ספר שירה ראשון.

חזרה לעמוד התוכן של מדור "דבר אל השיר"

פורסם בתאריך: 17/01/2016 אתם מוזמנים להגיב כאן למטה

bottom of page